WKKGZ

Meldplicht IGZ:

Calamiteiten van alle soorten geweld in de zorgrelatie (niet alleen seksueel geweld) worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Informatieplicht incidenten:

Onbedoelde gebeurtenissen met merkbare gevolgen voor u als patiënt zullen met u worden gecommuniceerd. Wij als zorgaanbieder noteren dit medische incident.

Medische incidenten van de praktijk zullen eerst worden gemeld bij de analysegroep van de Samenwerkende Rijswijkse Fysiotherapeuten. Hierin wordt besproken wat de gevolgen zijn, hoe zij kan worden opgelost en wat er moet gebeuren om dit in de toekomst te vermijden.

Analysegroep Groep van medewerkers – bestaande uit Milko Zonneveld van de praktijk Fysiosolutions Rijswijk en Carl Barten van Praktijk voor Fysiotherapie Barten die meldingen van (bijna-)incidenten analyseert en verbeteracties opstelt.

Mocht het nodig zijn of de ernst van het incident hierom vragen dan kan zij dit door spelen naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of aan Justitie (behalve in die gevallen waarin IGZ of Justitie op basis van wettelijke bevoegdheden de overdracht van deze gegevens afdwingt).

Recht keuze-informatie patiënt

U heeft als patiënt keuzerecht. In de praktijk werken zowel mannelijke als vrouwelijke fysiotherapeuten. U kunt uw voorkeur kenbaar maken.

De praktijk werkt hard aan de kwaliteitsnormen. Deze worden zowel door de zorgverzekeraar als door de beroepsgroep KNGF opgesteld. De praktijk volgt dit programma en doet mee met het cyclische karakter om de kwaliteit te verbeteren van de praktijkuitvoering.

De kwaliteit van zorg wordt gemonitord door de kwaliteitsmonitor, zie hiervoor het tabblad ‘patientervaringsonderzoek’ van de website.

De praktijk kent geen wachttijd en probeert voor u in de agenda een plaats binnen 24 uur te reserveren.

Kwaliteit van behandelen

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vak overleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.
Alle werknemers van Fysio de Knegt zijn BIG geregistreerd en staan in het Centraal Kwaliteitsregister.