Vergoedingen en Tarieven

per 1 januari 2021

VERGOEDINGEN 

Fysio de Knegt heeft voor het jaar 2021 weer met bijna alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Echter met onderstaande verzekeringen konden we niet tot een redelijke overeenkomst komen en hebben wij in 2021 géén contract:

  • CZ
  • Ohra
  • Nationale Nederlanden

Voor alle Zorgverzekeringen geldt:

De behandelingen voor de meeste aandoeningen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Het maximale aantal dat wordt vergoed is afhankelijk van uw aanvullende pakket.

Een enkele aandoening wordt vergoed uit de basisverzekering:

  • De eerste 9 behandelingen Bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie (alleen mét verwijzing)
  • Aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst vanaf de 21ste behandeling

(https://www.independer.nl/fysiotherapie/info/chronische-aandoeningenlijst.aspx)

Let op: vergoeding uit de basisverzekering wordt ten laste van uw eigen risico gebracht!

Er wordt bij gecontracteerde zorgverzekeringen rechtstreeks naar de Zorgverzekeraar gedeclareerd, maar u blijft te allen tijde zelf (eind)verantwoordelijk voor de betaling van de behandelingen. Wordt de declaratie door uw zorgverzekering afgewezen, dan krijgt u de nota zelf. Deze wordt verstuurd via Infomedics.

 

Bent u verzekerd bij één van de verzekeringen waar wij geen contract mee hebben gesloten?

  • U krijgt dan de rekening zelf thuis.
  • De rekening komt van Infomedics via de mail of per post en dient u zelf eerst te voldoen. U kunt vervolgens de rekening indienen bij uw verzekering voor uw vergoeding. Dit kan tegenwoordig vaak snel en gemakkelijk zodat u weer snel over uw geld kunt beschikken.
  • Heeft u een restitutiepolis, dan heeft u ‘vrije zorgkeuze’. U krijgt dan de behandelingen nog steeds volledig vergoed tot het maximum aantal van uw aanvullende verzekering.  LET OP: CZ hanteert eigen regels en vergoedt uit haar restitutiepolis alleen volledig, als de behandelingen ten laste van de basisverzekering worden gebracht. Daarbij hanteren zij  een 100% vergoeding van een ‘eigen marktconform’ tarief wat lager ligt dan ons gehanteerde tarief. Het komt er dan op neer dat u voor deze verzekeraar, óók al heeft u een restitutiepolis, per behandeling alsnog een gedeelte zelf moet betalen. De te vergoeden bedragen zijn terug te vinden op de website van CZ.
  • Heeft u een naturapolis, dan kan het zijn dat uw verzekering niet de hele rekening vergoedt maar een percentage van het bedrag.
  • Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar u sowieso wil adviseren om naar een ‘gecontracteerde’ fysiotherapeut over te stappen. De verzekeraar zal dan waarschijnlijk aangeven dat deze fysiotherapeuten betere kwaliteit leveren omdat er ‘afspraken’ zijn gemaakt. Laat u hier niet door misleiden: de zorgverzekeraar heeft alleen een geld-belang en is géén fysiotherapeut. De afspraken die worden gemaakt hebben vooral te maken met kostenbeheersing. Deze afspraken gaan daarom al jaren juist ten kóste van de kwaliteit van de behandelingen

 

TARIEVEN

Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekering. Tevens worden deze tarieven gehanteerd bij verzekeraars waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten. Heeft u wel een aanvullende verzekering maar is het maximaal te vergoeden aantal/bedrag bereikt, dan hanteren wij de tarieven die contractueel met uw zorgverzekeraar zijn afgesproken. Deze kunt u daar opvragen.

 

Zitting Fysiotherapie
€ 36,00

Zitting Bekkenfysiotherapie
€ 49,00

Eenmalig ft. onderzoek (op verzoek van arts)
€ 60,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 49,00

Screening
€ 16,00

Screening + intake en onderzoek
€ 52,00

Intake en onderzoek na verwijzing
€ 52,00

Toeslag voor uitbehandeling
€ 18,00

Inrichtingstoeslag
€ 9,00

Eenvoudige korte rapporten
€ 36,00

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten
€ 72,00

Telefonische zitting
€ 20,00

Spalk (Handtherapie)

€ 25,00 (v.a.)

Probes t.b.v. behandeling bekkenfysiotherapie

€ 25,- (v.a.)

Niet nagekomen afspraak
€ 27,50

 

Behandelingen die om wat voor reden dan ook niet door kunnen gaan dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden deze in rekening gebracht bij de patiënt.