Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel om klachten en ziekteverzuim te voorkomen.

De arbeidsfysiotherapie houdt zich bezig met de behandeling van aan werk gerelateerde klachten. De behandeling van deze klachten kan zich richten op de cliënt, bijvoorbeeld door middel van advies, oefeningen of massage, of op de fysieke omgeving waarin de cliënt zijn werkzaamheden verricht ( het zogenaamde werkplek onderzoek of WPO).

Samen met u werkt de fysiotherapeut eraan dat u op een verantwoorde uw werk weer kunt oppakken. Onderdelen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld uw werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie-) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers.