Ons Team

Onze praktijk biedt u de diensten van ervaren fysiotherapeuten met onderscheidende expertises.

Karin de Knegt

Na de 4 jarige opleiding Fysiotherapie aan de Leidse Hogeschool is Karin direct gestart in deze praktijk, die destijds nog werd gerund door haar ouders. Haar bijzondere interesse ligt bij klachten rond bekken en bekkenbodem, en in 2012 heeft zij de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie aan de SOMT in Amersfoort met succes afgerond. In 2015 heeft Karin daarnaast de opleiding Kinderbekkenfysiotherapie afgerond.

Momenteel behandeld zij voornamelijk vrouwen, mannen en kinderen met klachten rond het bekken; problemen tijdens en na de zwangerschap en problemen rond plassen, ontlasten en/of seksualiteit (zie ook onze expertises op deze site). Daarnaast behandeld zij ook patiënten die voor de algemene fysiotherapie de praktijk bezoeken en begeleid zij ouderen woonachtig in Woonzorgcentrum Vredenburch.

Lees verder

SPECIALISATIE

 • Master Bekkenfysiotherapie.
 • Kinderbekkenfysiotherapie

Cursussen

 • Functie en functiestoornissen van het bewegingssysteem
 • Fysiotherapie bij patiënten met klachten van de hoofd- hals- en nekregio, de schoudergordel en de bovenste extremiteiten
 • Fysiotherapie bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten
 • Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief
 • Chronische pijn en gedragsmatige aanpak
 • Fybromyalgie en Fysiotherapie
 • Lage rug- en bekkenpijn
 • Bekkenbodem en sexualiteit
 • Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm
 • Master Bekkenfysiotherapie, SOMT 2009-2012
 • Balans en Stabiliteitstraining voor Bekkenfysiotherapeuten, Tigra
 • Compensatiestrategieën bij patiënten met a-specifieke lage rug en bekkenpijn
 • Kinderbekkenfysiotherapie 2014-2015
 • Medical Taping bij bekkenklachten
 • Coccygodynie, Rösttherapy

Arjen Meuleman

Arjen is in 1993 afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding aan de ALO en in 1996 afgestudeerd aan de Internationale Academie voor Fysiotherapie Thim van der Laan. Sinds 2003 is hij werkzaam in de praktijk als algemeen fysiotherapeut en Arbeidsfysiotherapeut. Naast zijn bijzondere interesse voor werkgerelateerde klachten behandelt hij ook alle andere problematiek aan het bewegingsapparaat. Hierbij zet hij de persoon centraal en werkt samen met de cliënt aan optimaal herstel.

Met de afronding van de opleiding Handtherapie in 2016 heeft hij zich verder gespecialiseerd in arm, pols en handklachten. Met gespecialiseerde kennis van de anatomie en verschillende letsels en aandoeningen. Hiermee kan hij –  in nauwe samenwerking met artsen en (hand) chirurgen – deze specifieke patiëntengroep nog beter helpen. In zijn behandelingen maakt hij regelmatig gebruik van Dry Needling. Deze behandeltechniek geeft vaak zeer goed resultaat, vooral ook  bij chronische pijnklachten.

Lees verder

SPECIALISATIE

 • Arbeidsfysiotherapie
 • Handtherapie
 • Dry Needling

Cursussen:

 • D.A.M. – cursus (driedimensionale arthrokinematische mobilisaties)
 • Reïntegratie-advies (Arbeidsfysiotherapie).
 • Cursus Dry Needling. Klik hier voor meer informatie.
 • Fysiotherapie bij Vaatlijden
 • Handtherapie

Lisa van den Eng

 

Lisa heeft in september 2020 de opleiding tot fysiotherapeut behaald aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds december 2020 is zij werkzaam in de praktijk als algemeen fysiotherapeute.

Lees verder

Aanvullend aan haar studie heeft zij de sportleerlijn afgerond. Lisa heeft 10 jaar lang op nationaal topsportniveau aan wedstrijdzwemmen gedaan. Hierdoor beschikt zij over extra kennis en vaardigheden op het gebied van sport en bewegen.

Verder heeft Lisa fysiotherapeutische ervaring opgedaan in de ouderenzorg en heeft zij 2 jaar lang als vrijwilliger gewerkt bij Pieter van Foreest als ondersteuner voor mensen met dementie en verminderde regie.

In het vak als fysiotherapeut vindt ze het belangrijk een vertrouwensband op te bouwen en een veilige omgeving te creëren. Ze zet de patiënt centraal en bekijkt de problematiek vanuit een breed perspectief, zodat er gewerkt kan worden aan een optimaal herstel

Lisa behandelt patiënten die voor de algemene fysiotherapie de praktijk bezoeken en begeleid ouderen woonachtig in Woonzorgcentrum Vredenburch.