Klachtenregeling

Klachtenregeling KNGF

Wij hechten veel waarde aan uw tevredenheid en juist daarom hopen wij dat u uw eventuele klachten aan ons kenbaar wilt maken. Fysio de Knegt heeft een uitgebreide klachtenprocedure om uw klachten adequaat en serieus te kunnen behandelen. Om een eventuele klacht kenbaar te maken bestaan er verschillende mogelijkheden:

  • Patiënten kunnen zich rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden.
  • Patiënten kunnen zich rechtstreeks tot de praktijkhouders wenden.
  • Patiënten kunnen middels de klachtenregeling van het KNGF een officiële klachtenprocedure starten.

 

Fysio de Knegt zal te allen tijde proberen (samen met de patiënt) een passende oplossing of verbetering te realiseren. Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met de door u aangereikte informatie omgaan. Wij zijn aangesloten bij de officiële klachtenregeling van het KNGF.

Een klacht over uw fysiotherapeut (website KNGF.nl)

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.