Huisregels

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij graag vooraf enige informatie geven.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek (de intake) en een lichamelijk onderzoek om uw klachten in kaart te brengen. Aan de hand van de bevindingen wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, toegespitst op uw aandoening.
 • De intake is een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling.
 • Komt u voor Bekkenfysiotherapie, dan bestaat de eerste afspraak uit een uitgebreide intake en alle voorlichting. Hiervoor wordt in de meeste gevallen een dubbele afspraak gerekend. In de tweede afspraak volgt het lichamelijk onderzoek en wordt, samen met u, het behandelplan opgesteld.
 • Gedurende de behandelperiode worden de resultaten nauwkeurig bijgehouden zodat de therapie, indien nodig, kan worden aangepast. Een behandeling hoeft dus niet precies hetzelfde te zijn als de vorige en duurt niet altijd even lang. Behandeling kan bestaan uit “hands-on fysiotherapie” (bijvoorbeeld mobiliseren, massage), maar vaak ook uit oefentherapie en/of coaching.
 • Naast de algemene fysiotherapie heeft de praktijk zich gespecialiseerd in Bekkenfysiotherapie, Kinderbekkenfysiotherapie, Arbeidsfysiotherapie, Handtherapie en Dry Needling. Vraag naar informatie!
 • Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Als u recht heeft op vergoeding zal, in de meeste gevallen, rechtstreeks naar de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Met CZ, Ohra en Nationale Nederlanden hebben wij geen contract gesloten. U ontvangt voor deze verzekeraars de rekening zelf en kunt deze desgewenst zelf bij CZ, Ohra of Nationale Nederlanden indienen voor vergoeding.
 • Als u geen recht (meer) heeft op vergoeding, dan ontvangt u de nota rechtstreeks. Wij hebben deze ‘particuliere’ administratie uit handen gegeven aan Infomedics. Zij sturen en innen onze rekeningen. Voor vragen over deze particuliere rekeningen kunt u contact opnemen met Infomedics.
 • Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt wordt informatie gedeeld met betrokkenen, zoals bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts of schade verzekering.

 

Wat verwachten wij van u?

 • Kijk uw verzekeringspolis na naar het aantal behandelingen wat wordt vergoed door uw zorgverzekering; u blijft ten alle tijden zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de behandelingen.
 • Geef aan als u dit kalenderjaar al eerder ergens onder behandeling bent geweest.
 • Als u moet afzeggen, doe dat dan het liefst geruime tijd van te voren zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Indien u uw afspraak niet 24 uur van te voren heeft afgezegd dan zijn wij genoodzaakt de afspraak te berekenen.
 • Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij een e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.
 • Afzeggen graag telefonisch (070-3992489). In het weekend kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen (info@fysiodeknegt.nl).
 • Het slagen van een behandeling hangt mede af van uw eigen inzet in het doen van (huiswerk-)oefeningen, het naleven van adviezen of het veranderen van leefstijl.
 • Geef uw verwachtingen ten aanzien van de behandelingen aan. Dit geeft duidelijkheid en kan eventuele teleurstelling voorkomen.

 

Praktijkorganisatie

 • De praktijk heeft 2 behandel-locaties. Afhankelijk van de dag of het tijdstip, de (gespecialiseerd) collega, de wensen en/of de benodigde apparatuur voor de behandeling, worden de afspraken op één van deze locaties gepland.
 • Onze handtherapeut zit op woensdagochtend bij &Basalt voor handtherapie.
 • Openingstijden van de praktijk zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.00u en 18.00u. Op donderdagavond is de praktijk open tot 21.00u