Front Page Item

Algemene Fysiotherapie

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kan (blijven) bewegen.

Onze fysiotherapeuten zijn de experts in houding en beweging. Met onze kennis en kunde helpen wij u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan –zoals het in medische termen heet- het bewegingsapparaat. U krijgt altijd zorg op maat. Passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken.

Voor de meeste lichamelijke klachten kunt u naar de algemeen fysiotherapeut. Voor specifieke klachten of aandoeningen zijn er gespecialiseerde fysiotherapeuten. Bij Fysio de Knegt vindt u ook Bekkenfysiotherapie, Handtherapie, Arbeidsfyiotherapie en Dry Needling

U kunt met of zonder een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist bij de fysiotherapeut terecht. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

 

ONZE PRAKTIJK IS AANGESLOTEN BIJ:

 • Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie -KNGF
 • Centraal Kwaliteitsregister – CKR
 • Nederlandse vereniging voor fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pré- en postpartum gezondheidszorg – NVFB
 • International Continence Society – ICS
 • Vereniging voor Urotherapie
 • Landelijke werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie – LWKBF
 • Nederlandse vereniging voor Handtherapie – NVHT

Handtherapie

De hand is misschien wel het mooiste en belangrijkste gereedschap dat we bezitten. Maar ook een ingewikkeld gereedschap met al zijn verschillende botjes, spiertjes, peesjes en gewrichtjes.

Een handtherapeut is een erkende fysiotherapeut of erkende ergotherapeut. Door uitgebreide nascholing en klinische ervaring heeft hij of zij zich gespecialiseerd in de
behandeling van klachten aan de hand, pols en arm.

Handtherapeuten zijn uitstekend op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. Zij werken nauw samen met huisartsen, handchirurgen en overige medisch specialisten, waardoor u de beste kans heeft op een goed (postoperatief) herstel. Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel om klachten en ziekteverzuim te voorkomen.

De arbeidsfysiotherapie houdt zich bezig met de behandeling van aan werk gerelateerde klachten. De behandeling van deze klachten kan zich richten op de cliënt, bijvoorbeeld door middel van advies, oefeningen of massage, of op de fysieke omgeving waarin de cliënt zijn werkzaamheden verricht ( het zogenaamde werkplek onderzoek of WPO).

Samen met u werkt de fysiotherapeut eraan dat u op een verantwoorde uw werk weer kunt oppakken. Onderdelen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld uw werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie-) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op cliënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen.

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang, een rol speelt bij de seksualiteit en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.

De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie, na een trauma of zij hangen samen met zwangerschap en/of bevalling. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd door verkeerd gebruik van hun bekkenbodemspieren problemen hebben met zindelijkheid overdag en/of ‘s nachts. Hoewel minder algemeen bekend kunnen ook mannen problemen ontwikkelen die samenhangen met een niet optimale functie van de bekkenbodem.

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen van cliënten met de onderstaande klachten.

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting (stress- en/of urge-incontinentie)
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten(urgency-klachten)
 • Plas en/of ontlastingsklachten (waaronder niet goed ledigen, frequent plassen en/of ontlasten)
 • Moeizame ontlasting of obstipatie
 • Gevolgen van verzakking van blaas, baarmoeder en/of darmen
 • Frequente blaasontstekingen
 • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of aan de geslachtsdelen
 • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem (vaginisme, dyspareunie, orgasme- en erectiestoornissen)
 • Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties)
 • Bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond zwangerschap en bevalling
 • Bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties
 • Bekkenpijn en lage rugpijn door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling

 

Specifieke vaardigheden en verrichtingen door de bekkenfysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over de functie van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot de klacht waarmee u komt. Zij helpt u bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken, de bekkenbodem en de spiergroepen die daarmee samenwerken in het dagelijks functioneren.

De bekkenfysiotherapeut adviseert en helpt bij het herwinnen van de controle over de vulling en evacuatie van blaas en endeldarm door bijvoorbeeld gebruik te maken van plas-/vochtlijsten, ontlastings-/vezellijsten, toiletadviezen en blaastraining.

Bekkenfysiotherapeuten zijn speciaal opgeleid en getraind in het uitvoeren van een inwendig (vaginaal of rectaal) onderzoek waarbij de functie van de bekkenbodemspieren of de aanwezigheid van verzakkingen wordt beoordeeld. Omdat de bekkenbodemspieren inwendig gelokaliseerd zijn geeft het inwendig onderzoek een vollediger beeld over de functie van de bekkenbodem. Tevens biedt de inwendige behandeling de mogelijkheid tot het geven van optimale feedback aan de cliënt over het juist uitvoeren van de bekkenbodemspieroefeningen.

De bekkenfysiotherapeut kan  gebruik maken van inwendig toegepaste apparatuur zoals myofeedback of electrostimulatie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de vaginale of rectale trainingsballon. Door gebruikmaking van deze middelen wordt het voor de cliënten gemakkelijk spiergroepen of functies te herkennen die voor  hem of haar onbekend zijn en die voor het herstel belangrijk zijn.

Inwendig onderzoek en behandeling zal alleen worden toegepast na uw uitdrukkelijke toestemming.